Prijava na e-novice
AVDICIJE

RAZPISUJEMO delovno mesto:

 • SOLIST IMPROVIZATOR (POZAVNIST)

OPENING POSITION for:

 • SOLOIST IMPROVISER (TROMBONE)
Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za mesto

SOLIST IMPROVIZATOR (POZAVNIST)

Zaposlitev bo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s 6 mesečno poskusno dobo. Delovno mesto je uvrščeno v 40. plačni razred. Delo na omenjenem delovnem mestu se opravlja v neenakomernem delovnem času (tudi ob vikendih, praznikih oz. po posebnem razporedu).

Avdicija bo v petek, 31. maja 2024, ob 10.00na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za uspešno opravljanje dela:

 • končana univerzitetna izobrazba glasbene smeri (ali II. stopnja po bolonjskem sistemu),
 • 3 leta delovnih izkušenj z igranjem instrumenta v jazzovski zasedbi,
 • uspešno opravljena avdicija,
 • državljani EU.

Obravnavali bomo le popolne prijave, ki bodo oddane do 10. maja 2024.

Popolna prijava vsebuje:

 • spremno oz. motivacijsko pismo;
 • življenjepis (prosimo vas, da pri delovnih izkušnjah navedete, ali so te pridobljene iz rednega delovnega razmerja ali iz drugih oblik dela, npr. študentsko, pogodbeno, prostovoljno …);
 • dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe;
 • izpolnjen obrazec za avdicijo (glej spodaj).

V izbirni postopek bomo vključili samo prijave, ki bodo poslane v skladu z zgornjimi navodili. Prijavo s pripisom Prijava na delovno mesto Solist improvizator (pozavnist) pošljite na:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: zaposlitev@rtvslo.si

Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. Ogrevalna skladba:

Haeny, R. Torrance/J. Privšek: Rio de Janeiro blues

2. Jazz standard po lastni izbiri (solisti zagotovijo notno gradivo – »leadsheet«)

3. Obvezna balada (ena izmed predlaganih):

Privšek: Rožnik (tema in solo)

Ellington/prir: J. Privšek: Sophisticated lady (tema in solo)

4. Po lastnem izboru (ena izmed predlaganih):

Bassman-Washington/prir. J. Privšek: I’m getting sentimental over you

Privšek/L. Krajnčan: Mati, bodiva prijatelja (solo pozavna)

Privšek: Solza, ki je ne prodam (solo pozavna)

Privšek/L. Krajnčan: Samo nasmeh je bolj grenak (solo pozavna)

Arlen/S. Kenton: Over the rainbow

5. Igranje v sekciji:

Barnet/J. Privšek: Skyliner

Noble/J. Privšek: Cherokee

Gaynair/P. Herbolzheimer: The Healer (tema in solo)

Piazzolla/prir. L. Krajnčan: Fuga y misterio

Privšek: We need time (unisono)

6. zaključek

á prima vista

 

Notni material za avdicijo: Note_avdicija pozavna BB 2024

Radio-television Slovenia, Music Production, invites candidates for the following position:

SOLOIST IMPROVISER (TROMBONE)
in the RTV Slovenia Big Band.

The position is full-time with an indefinite employment period and a 6-month trial period. The salary is classified in the 40th salary class. The work hours are irregular, including weekends, holidays, or according to a special schedule.

An audition will be held on Friday,  31st of May, 2024, at 10.00 at Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17.

Conditions for a position:

 • Completion of a Music Academy (or equivalent to Bologne second cycle degree);
 • At least three years of work experience playing in a jazz ensemble;
 • Successful passing of audition;
 • EU member’s citizenship.

We will only consider complete applications submitted by May 10, 2024.

Application (Candidates should apply with):

 • Accompanying or motivational letter;
 • Up-to-date CV (please indicate with work experience whether it was obtained from a regular employment relationship or other forms of work, e.g. student, contractual, voluntary);
 • Proof of the obtained level of education (copy of Music Academy diploma);
 • Filled Application form (see below).

The application must be submitted according to the instructions. Send the application with the subject “Application for the position Soloist improviser (trombonist)” to:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

or e-mail: zaposlitev@rtvslo.si

Appointments for in-person auditions will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer communication via mail. Additional information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

 

AUDITION REPERTOIRE

1. Warm-up song:

Haeny, R. Torrance/J. Privšek: Rio de Janeiro blues

2. Jazz standard of own choice (soloist must provide the leadsheet)

3. Mandatory ballad (one of the suggested ones)

Privšek: Rožnik (theme and solo)

Ellington/arr: J. Privšek: Sophisticated lady (theme and solo)

4. By your own choice (one of the suggested ones):

Bassman-Washington/arr. J. Privšek: I’m getting sentimental over you

Privšek/L. Krajnčan: Mati, bodiva prijatelja (solo trombone)

Privšek: Solza, ki je ne prodam (solo trombone)

Privšek/L. Krajnčan: Samo nasmeh je bolj grenak (solo trombone)

Arlen/S. Kenton: Over the rainbow

5. Playing in a trombone section:

Barnet/J. Privšek: Skyliner

Noble/J. Privšek: Cherokee

Gaynair/P. Herbolzheimer: The Healer (theme and solo)

Piazzolla/arr. L. Krajnčan: Fuga y misterio

Privšek: We need time (unisono)

6. Finale

á prima vista

 

Audition music material: Note_avdicija pozavna BB 2024

Divider

Prijavnica / Application form

 • (Residence permit, Working permit…)